DVIGUBOS KALĖDOS!

 • UAB „SVAJONIŲ KNYGOS“ ORGANIZUOJAMO ŽAIDIMO
  „Dvigubos Kalėdos! Perki SVAJONIŲ KNYGAS ir 5 laimingieji laimi SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus DVIGUBOS SUMOS, nei išleido!

  T A I S Y K L Ė S
  1. UAB „Svajonių knygos“ žaidimas „Dvigubos Kalėdos! Perki SVAJONIŲ KNYGAS ir 5 laimingieji laimi SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus DVIGUBOS SUMOS, nei išleido!“ (toliau – Žaidimas) vyksta 2020 m. gruodžio 04 d. – 2021 m. sausio 10 d. (imtinai).
  2. Teisę dalyvauti Žaidime įgyja kiekvienas, pirkęs (užsakęs ir apmokėjęs užsakymą) knygas www.svajoniuknygos.lt. 2020 m. gruodžio 04 d. – 2021 m. sausio 10 d.

  3. Visi asmenys, kurie 2020 m. gruodžio 04 d. – 2021 m. sausio 10 d. (imtinai) užsakys ir apmokės užsakymus www.svajoniuknygos.lt pateks į Žaidimo dalyvių sąrašą. 2021 m. sausio 11 d. burtų būdu bus išrinkti 5 laimingieji, kuriems iki 2021 m. sausio 15 d. išsiųsime (el. paštu nurodytu užsakyme) SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus DVIGUBOS SUMOS, nei išleido. Laimėtojas SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponą iškeisti į knygas www.svajoniuknygos.lt galės per 6 mėn. nuo jo gavimo dienos. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas. Dovanų kuponu negalima apmokėti pristatymo išlaidų. Susitarus el. paštu ar telefonu, jį galėsime iškeisti į kelis mažesnės vertės SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus.

  4. 2021 m. sausio 11 d. laimėtoją paskelbsime www.svajoniuknygos.lt ir www.facebook.com/svajoniuknygos. Laimėtojui apie laimėjimą bus pranešta ir asmeniškai elektroniniu paštu ar telefonu, kurį asmuo nurodė užsakydamas prekes www.svajoniuknygos.lt.

  5. Perkamų knygų skaičiui ir užsakymo sumai apribojimų nėra.

  6. Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už pateiktos asmeninės informacijos teisingumą ir tikslumą. Žaidimo organizatorius neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už tai, jeigu laimėtojas savo užsakyme nurodė neteisingus ir netikslius kontaktus.

  7. Dalyvių išlaidos, susijusios su registravimusi ir pirkimu, neatlyginamos.

  8. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo organizatorius tvarkytų ir naudotų jų pateiktus asmens ir/ar kontaktinius duomenis Žaidimo vykdymo, laimėtojų atrankai, o laimėjimo atveju skelbtų jų vardą, pavardę viešai šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose šaltiniuose be papildomo jų susitikimo. Žaidimo organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus. Žaidimo dalyvis, pateikęs Žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

  9. Informacija apie Žaidimą ir Žaidimo organizatoriaus Privatumo politika yra skelbiama. www.svajoniuknygos.lt.

  10. Žaidime negali dalyvauti UAB „Svajonių knygos“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.