• UAB „SVAJONIŲ KNYGOS“ ORGANIZUOJAMO ŽAIDIMO
  „Kalėdos bus romantiškos! Pirk SVAJONIŲ KNYGAS www.svajoniuknygos.lt ir laimėk SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus tokios pat sumos, kokią išleidai laimingajame užsakyme“
  T A I S Y K L Ė S
  1. UAB „Svajonių knygos“ žaidimas „Kalėdos bus romantiškos! Pirk SVAJONIŲ KNYGAS www.svajoniuknygos.lt ir laimėk SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus tokios pat sumos, kokią išleidai laimingajame užsakyme“ vyksta 2017 m. gruodžio 1–18 d.
  2. Teisę dalyvauti žaidime „Kalėdos bus romantiškos! Pirk SVAJONIŲ KNYGAS www.svajoniuknygos.lt ir laimėk SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus tokios pat sumos, kokią išleidai laimingajame užsakyme“ įgyja kiekvienas, pirkęs (užsakęs ir apmokėjęs užsakymą) knygas www.svajoniuknygos.lt. 2017 m. gruodžio 1–18 d.
  3. Visi pirkėjai, kurie 2017 m. gruodžio 1–18 d. užsakys ir apmokės užsakymus www.svajoniuknygos.lt pateks į žaidimo dalyvių sąrašą. 2017 m. gruodžio 18 d. burtų būdu bus išrinkti 5 laimingieji, kuriems iki 2017 m. gruodžio 18 d. Išsiųsime (el. paštu nurodytu užsakyme) SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus tokios pat sumos, kokią išleido laimingajame užsakyme.
  SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus iškeisti į knygas www.svajoniuknygos.lt galite per 6 mėn. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.
  4. 2017 m. gruodžio 19 d. Laimėtojus paskelbsime www.svajoniuknygos.lt ir www.facebook.com/svajoniuknygos. Laimėtojams apie laimėjimą bus pranešta ir asmeniškai elektroniniu paštu ar telefonu, kurį asmuo nurodė užsakydamas prekes www.svajoniuknygos.lt
  5. Perkamų knygų skaičius neribojamas. Dalyvis prisiima visą atsakomybę už pateiktos asmeninės informacijos teisingumą.
  6. Žaidimo organizatorius neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už tai, jeigu laimėtojas savo užsakyme nurodė neteisingus kontaktus.
  9. Dalyvių išlaidos, susijusios su registravimusi ir pirkimu, neatlyginamos.
  10. Asmenys, dalyvaudami loterijoje, t. y. įrašydami savo elektroninį paštą, sutinka ir leidžia, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami UAB „Svajonių knygos“ rinkodaros tikslais, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir paisyti organizatoriaus sprendimų.
  11. Informacija apie žaidimą „Kalėdos bus romantiškos! Pirk SVAJONIŲ KNYGAS www.svajoniuknygos.lt ir laimėk SVAJONIŲ KNYGŲ dovanų kuponus tokios pat sumos, kokią išleidai laimingajame užsakyme“ skelbiama www.svajoniuknygos.lt.
  12. Žaidime negali dalyvauti UAB „Svajonių knygos“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.