Carol Arens. Patikėk man savo paslaptis (2015, Nr. 1)