Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

Prekių pirkimo–pardavimo el. parduotuvėje taisyklės


• Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti bei išsiunčiamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
Neužmirškite nurodyti savo elektroninio pašto adreso, kitaip negausite pranešimų apie užsakymo gavimą, patvirtinimą, išsiuntimą. Svarbu nurodyti teisingą telefono numerį.

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas.

2.1. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl knygų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė turi gamyklinį broką – nekokybiški vidiniai puslapiai, trūksta lapų, spaudos brokas viršelyje.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo–pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje. Plačiau apie tai Privatumo politika.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eur, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1 Atsiskaitymas grynaisiais pinigais prekes atsiimant leidykloje „Svajonių knygos“, Verkių g. 30-3, 08221 Vilnius (įėjimas iš J. Treinio g.)
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą:
Gavėjas: Svajonių knygos, UAB
Įmonės kodas: 300526576
Swedbank, AB
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT257300010093328835
5.4.3 PAYSERA sistema. Klientui suteikiama galimybė atsiskaityti Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemomis.5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.6. Per 2 savaites neapmokėti užsakymai atšaukiami.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Visas, dėl klaidingai pateikto adreso atsiradusias papildomas siuntimo išlaidas, apmoka Pirkėjas.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba prekės pristatomos į artimiausią pristatymo adresui Lietuvos pašto skyrių.
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių pristatymo būduose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.
6.8. Jūsų pageidavimu galite rinktis vieną iš žemiau išvardintų pristatymo būdų:
6.8.1. Pristatymas kurjeriu iki Jūsų durų. Siuntos pristatomos darbo dienomis 8–17 val. DĖMESIO! Pasirinkus prekių pristatymą kurjeriu LP Express, prašome nurodyti tokį pristatymo adresą, kuriuo 2–3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo 8–17 val. galėsite priimti siuntinį iš kurjerių. Kurjeris neskambina, kad suderintų Jums patogų pristatymo laiką, jis tik praneša, kad Jums atveža siuntą. Kurjeriams pranešus apie siuntos pristatymą ir neradus Jūsų nurodytu adresu, siunta bus grąžinta siuntėjui, o pakartotinas siuntimas bus apmokestintas papildomai.

Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o peradresavimas kainuos papildomai.

Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau.
Įprastai prekių pristatymas trunka 2–3 darbo dienas.

Kaina pristatant LP Express kurjeriu į visus Lietuvos miestus (išskyrus Neringą):
- sunkesnė kaip 0 gramų iki 2000 gramų – 3 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

- sunkesnė kaip 2001 gramų iki 5000 gramų – 3,5 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

- sunkesnė kaip 5001 gramų iki 10000 gramų – 4,5 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

- sunkesnė kaip 10001 gramų iki 30000 gramų – 6 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

6.8.2. Pristatymas Lietuvos paštu.
Prekės pristatomos į artimiausią Jūsų nurodytam adresui pašto skyrių Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau.
Įprastai prekių pristatymas trunka 3–5 darbo dienas.

Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o peradresavimas kainuos papildomai.

Kaina pristatant Lietuvos paštu į artimiausią pašto skyrių Lietuvoje (taip pat ir Neringoje):
- sunkesnė kaip 0 gramų iki 2000 gramų – 2,5 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

- sunkesnė kaip 2001 gramų iki 5000 gramų – 3 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

- sunkesnė kaip 5001 gramų iki 10000 gramų – 3,5 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

- sunkesnė kaip 10001 gramų iki 30000 gramų – 5 Eur (grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur)

Kaina pristatant Lietuvos paštu į Europos sąjungą:
- sunkesnė kaip 0 gramų iki 500 gramų – 6 Eur

- sunkesnė kaip 500 gramų iki 1000 gramų – 9 Eur

- sunkesnė kaip 1000 gramų iki 2000 gramų – 12 Eur

- sunkesnė kaip 2000 gramų iki 5000 gramų – 35 Eur

6.8.3. Prekių atsiėmimas „Svajonių knygų“ leidykloje. NEMOKAMAS!
Jūs būsite informuoti, kad Jūsų užsakymas paruoštas, ir galėsite atsiimti prekes „Svajonių knygų“ leidykloje adresu:
Verkių g. 30-3, 08221 Vilnius (įėjimas iš J. Treinio g.)
Darbo laikas: I–IV 9–18 val., V 9–16 val. Pietūs: 13–14 val.
Užsakymą prašome atsiimti per 1 mėnesį.

6.8.4. Nemokamas pristatymas (perkant už daugiau kaip 45 Eur ir pristatant tik Lietuvoje) vykdomas Lietuvos paštu. Jeigu pageidaujate knygas gauti LP Express kurjeriu, prašome langelyje „Pastabos kurjeriui“ įrašyti, kad norite pristatymo LP Express kurjeriu. DĖMESIO! Pasirinkus prekių pristatymą LP Express kurjeriu, prašome nurodyti tokį pristatymo adresą, kuriuo 2–3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo 8–17 val. galėsite priimti siuntinį iš kurjerių. Kurjeris neskambina, kad suderintų Jums patogų pristatymo laiką, jis tik praneša, kad Jums atveža siuntą. Kurjeriams pranešus apie siuntos pristatymą ir neradus Jūsų nurodytu adresu, siunta bus grąžinta siuntėjui, o pakartotinas siuntimas bus apmokestintas papildomai.
Jei turite klausimų dėl savo užsakymo, būtinai susisiekite su mumis telefonu: +370 5 212 2794, mob.+370 620 15 643 arba elektroniniu paštu: perku@svajoniuknygos.lt

7. Prekių kokybė.

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl spausdintų knygų pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

Mes, UAB „Svajonių knygos“ (toliau – „Svajonių knygos“ arba Mes), suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Ši Privatumo politika nustato „Svajonių knygos“ pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tvarkant asmens duomenis elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt ir naudojatės jos teikiamomis paslaugomis. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką.

Mes renkame tik tuos duomenis, kurie reikalingi kokybiškam Mūsų paslaugų teikimui ir patogiam jūsų naršymui www.svajoniuknygos.lt.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
Pagrindinės sąvokos

Duomenų valdytojas yra UAB „Svajonių knygos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota buveinė yra A. Goštauto g. 4-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 300526576, duomenys apie ją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, el. paštas: info@svajoniuknygos.lt, tel. (8-5) 2122794.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis „Svajonių knygos“ tvarko.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
Kaip ir kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame

Naudojantis interneto svetaine www.svajoniuknygos.lt Jūsų asmens duomenys pradedami rinkti, kai Jūs patys juos Mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:

- duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai Mums užsakant ir perkant prekes interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt. Jūs galite atlikti www.svajoniuknygos.lt pirkimo veiksmus prisiregistravę prie www.svajoniuknygos.lt, taip pat neatlikę registracijos. Užsakant ir perkant prekes www.svajoniuknygos.lt iš Jūsų prašome pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami įvykdyti Jūsų užsakymus ir sėkmingai pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu;

- duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai Mums dalyvaudami vykdomuose www.svajoniuknygos.lt akcijose-žaidimuose. Tokiu atveju gali būti prašoma iš Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kiek tai susiję su dalyvavimu akcijoje-žaidime arba teise dalyvauti akcijoje-žaidime;

- duomenis – elektroninį pašto adresą, kurį Jūs pateikiate Mums užsiprenumeruodami www.svajoniuknygos.lt naujienlaiškį arba, kurį pateikiate užsakant ir perkant prekes, naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. siunčiant Jums Mūsų naujienlaiškius apie Mūsų prekes, nuolaidas, pasiūlymus, akcijas, naujienų pristatymą bei kitą su www.svajoniuknygos.lt susijusią informaciją. Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pasirinkdami atitinkamą nuorodą siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose (naujienlaiškiuose) arba informuodami mus elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt;

- sistemos klaidų atvejais, mes renkame diagnostikai būtiną informaciją, įskaitant įrenginio parametrus, IP adresą, naršyklės slapukų reikšmes, sistemos kintamųjų reikšmes, vartotojo identifikatorių, tinklalapio adresą. Mes imamės visų priemonių, kad asmens duomenų rinkimas tokiais atvejais būtų minimalus;

- www.svajoniuknygos.lt naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad galėtų suteikti reikiamą funkcionalumą ir atpažinti Jus kitose paslaugose ir įrenginiuose. Daugiau informacijos rasite skyriuje Slapukai ir jų naudojimas;

- duomenis, kuriuos pateikiate kreipiantis į www.svajoniuknygos.lt per nuorodą „susisiekime el. paštu“: Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šiuos Jūsų pateiktus duomenis naudosime tik atsakymui į Jūsų pateiktus klausimus ar komentarus;

www.svajoniuknygos.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines, kurių „Svajonių knygos“ nekontroliuoja. „Svajonių knygos“ neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
Kam teikiame Jūsų duomenis?

Kokia Jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama:

- kad „Svajonių knygos“ galėtų įvykdyti jūsų atliktus užsakymus www.svajoniuknygos.lt (pristatyti prekes), turime Jūsų duomenis perduoti ir kitiems duomenų tvarkytojams, su kuriais bendradarbiaujame (serverių palaikymo, mokėjimo sistemos, pristatymo tarnybos ir t.t.). Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais;

- įmonėms, kurios padeda organizuoti akcijas-žaidimus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais.

- teisėsaugos ar vyriausybės institucijoms pagal galiojančius teisės aktus;

- jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

- galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.
Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas, susipažinimas su tvarkomais duomenimis

Pateikę „Svajonių knygos“ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

- susipažinti su „Svajonių knygos“ tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

- reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

- nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau nurodome, kad asmens duomenys gali būti reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Jus interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt naudojimo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Jūs negalėsite tinkamai naudotis interneto svetaine www.svajoniuknygos.lt.

Visus prašymus Mums, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, Jūs turite pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju el. paštu perku@svajoniuknygos.lt). Atsakymus į tokius paklausimus Mes stengsimės pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Jūsų gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Jums priimtina forma. Atsakymas Jums nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. „Svajonių knygos“ neteiks asmens duomenų, jei Jūs nepatvirtinsite savo tapatybės, ar prašysite duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą duomenų subjektui.
Informacijos apsaugos priemonės

Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis Mes dėsime visas pastangas, kad užtikrintume asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Jūs taip pat privalote rūpintis savo asmens duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

„Svajonių knygos“ Jūsų asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Svajonių knygos“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

„Svajonių knygos“ naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Jūsų registracijos duomenis. Prie Jūsų registracijos duomenų gali prieiti tik tam įgalioti asmenys.

„Svajonių knygos“ saugo Jūsų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu ir šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba, tvarkomi ir saugomi 3 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo paskyros www.svajoniuknygos.lt arba paskutinio Mūsų prekių pirkimo dienos.

Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie savo paskyros www.svajoniuknygos.lt arba naujienlaiškio atidarymo.

Jūsų duomenys reklaminių akcijų (žaidimų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ir saugomi 3 mėnesius po reklaminės akcijos-žaidimo rezultatų ar laimėtojų paskelbimo. Laimėtojo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.

Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba „Svajonių knygos“ įgalioto darbuotojo.
Slapukai (COOKIES) ir jų naudojimas

Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

Slapukai naudojami šiais tikslais:

• Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą.

• Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą).

• Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.

SVETAINĖJE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKAI:

 

TINKLALAPIO NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Gyvavimo trukmė

hl

Skirtas vartotojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui.

1 metai

PHPSESSID

Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui.

Pasibaigus naršymo sesijai

session

Skirtas sesijos metu suteikti galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje.

2 val nuo įdiegimo/atnaujinimo

user_id

Skirtas vartotojo identifikavimui.

100 dienų

cookieconsent_status

Skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu.

1 metai

attr_filter_clear_all

Skirtas sesijos metu tinkamo prekių filtravimo veikimo užtikrinimui.

Pasibaigus naršymo sesijai

GOOGLE ANALYTICS SLAPUKAI

_gat, _ga, _git

Google Analytics slapukas, skirtas vartotojams atskirti.

2 metai

__utma

Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas.

2 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmb

Google Analytics slapukas, skirtas naujų sesijų nustatymui.

30 min. nuo įdiegimo/atnaujinimo

___utmc

Google Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui

Pasibaigus naršymo sesijai

__utmt

Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį.

6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmz

Google analytics slapukas, saugantis kintamus lankytojo duomenis.

6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SSID, SID

Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui

2 metai

SIDCC

Google Analytics slapukas, skirtas naudotojų duomenų nuo neteisėtos prieigos apsaugojimui.

2 mėn.

GOOGLE SLAPUKAI

AID, S, DSID, TAID

Google slapukai, skirti reklamos tikslams.

2 mėn.

FACEBOOK SLAPUKAI

_js_reg_fb_ref

Facebook slapukas, skirtas reklamos tikslams.

Iki seanso pabaigos

datr

Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.

2 metai

Fr, sb

Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą.

3 mėn.

locale

Facebook slapukas, saugantis informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą Facebook paslaugoje.

7 dienos

reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref

Facebook slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga.

Iki naršyklės uždarymo

wd

Facebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane.

Iki seanso pabaigos

OMNISEND SLAPUKAI

omnisendAnonymousID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. 1 metai
omnisendCartProducts, omnisendSessionID, soundest-views, soundestID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. Iki seanso pabaigos

Slapukų išjungimas

Vartotojas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.
Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas („Svajonių knygos“) nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

Informacijos ir pretenzijų perdavimas

Su Privatumo politika, tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, „Svajonių knygoms“ turi būti pateikiami raštu adresu: UAB „Svajonių knygos“, A. Goštauto g. 4-1, Vilnius arba elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt.

Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija turi būti formuluojami taip, kad „Svajonių knygos“ galėtų identifikuoti duomenų subjektą kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti jam atsakymą.

Nepavykus išspręsti klausimo su „Svajonių knygomis“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Privatumo politikos keitimas

„Svajonių knygos“ turi teisę bet kada iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojatės interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika. Naudotojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt teikiamomis paslaugomis.

Privatumo politika atnaujinta 2018-05-21.
 

Registruotis