Stefanie London. Pavojingi ryšiai (2018 spalis–gruodis)