Carole Mortimer. Ji pakeitė Darijų Sterną (2017 sausis–vasaris)