Kate Hewitt. Zoja ir išdidusis amerikietis (5 knyga)