Stefanie London. Išlaisvintos fantazijos. Pirma knyga