Carole Mortimer. Ji pavergė Aleksandrą Sterną (2017 kovas–balandis)